Fakta om telefonnummer

Här hittar du fakta om telefonnummer, statistik och historia rörande telefoni. Vet du t.ex. vem som uppfann telefonen? Eller hur många sms vi skickar i Sverige varje år? På denna sidan hittar du i alla svaren! Vi uppdaterar sidan löpande med ny instressat fakta och aktuell statistik.

Svenska telefonnummer

Det finns egentligen inga regler för hur man skriver/formaterar ett telefonnummer, men i Sverige har Terminologicentrum (TNC) tagit fram en rekommendation och på internationell nivå har Internationella teleunionen (ITU) tagit fram en rekommendation. En rekommendation från ITU är bland annat att ett fullständigt telefonnumret, inklusive landsnummer och riktnummer bestå av högst 15 siffror.

I mitten av 1930-talet gjordes den första riktiga indelningen av riktnummerområden i Sverige, man delade då in landet i cirka 330 riknummer. Den indelning förändrades dock lite under 1950-talet då man minskade antalet riktnummer och ändrade så att första siffran efter nollan angav vilken geografisk del av Sverige nummret var beläget. Även om små justering har gjorts så är indelningen mer eller mindre oförändrad. Dock har det tillkommit riktnummer för t.ex. betaltjänster (0900), kostnadsfria nummer (020) och samhällstjänster (11X).

Varför har Stockholm 08 som riktnummer? I början av 1960-talet insåg man att det fanns en teknisk begränsning i antal telefonnummer med dåvarande riktnummer (010). Under åren 1962-1963 ändrade man riktnummret för alla telefonnummer i Stockholmsområdet till 08 istället. År 1992 slutfördes övergången till riktnummer 08 helt när alla telefonnummer med riktnummer 07XX (Storstockholm) flyttades till riktnummer 08 för att ge utrymme till mobiltelefonitjänster.

Statistik för Sverige

I dag har i princip 100% av alla svenska hushåll och företag tillgång till någon form av telefoni. Den absolut vanligaste formen är dock mobiltelefoni. Antalet abonnemang för fast telefoni minskar stadigt med cirka 10% varje år och idag - år 2017 - finns det cirka 3 miljoner fasta abonnemang i Sverige, till skillnade från år 2007 då antalet var cirka 6 miljoner. Även antalet abonnemang för IP-telefoni minskar.

Däremot finns det över 14,5 miljoner mobilabonnemang i Sverige i dag, även om utveckligen av antal abonnemang legat still de senaste åren. Dock ökar antalet abonnemang med mer än 1GB data / månad, vilket även återspeglas i den totala datamängden som används årligen. Under år 2016 användes över 640 000 Tbyte, vilket var en ökning med över 30% från år 2015. SMS-användningen har stagigt minskat och i princip halverats de 5 senaste åren, vi skickar numera cirka 7 miljader sms varje år. Varje hushåll spenderar cirka 380kr / månad på mobila samtals- och datatjänster, vilket genererar intäcker på över 30 miljader kronor varje år, det motsvarar cirka 60% av de totala intäckerna för elektronisk kommunikation i Sverige.

Telefonen

Telefonen uppfanns runt år 1849 av italienaren Antonio Meucci som för tillfället bodde i New York. Han skapade en elektromagnetiska telefon som förband hans sovrum och kontor som han kallade för teletrofono. Tyvärr hade inte Antonio råd att betala patentansökan för sin teletrofono, vilket ledde till att Alexander Graham Bell år 1876 hann patentera sin uppfinning och därmed under lång tid fick äran som telefonens uppfinnare. Detta ändrades dock år 2002 då det amerikanska representanthuset erkände Antonio Meucci som uppfinnare av telefonen.

Sedan år 1849 har telefonen genomgått många förändringar och tekniskskiften. I dag är mobiltelefoni den absolut största och snabbast växande marknaden inom telefoni, detta tack vare smart phones. Varje år säljs det mer än 1,5 miljader telefoner världen över, en siffra som ökar år till år. Apple och Samsung anses vara de enskilt största tillverkarna av mobiltelefoner även om de tillsammans endast utför cirka 40% av försäljningen.